Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Eötvösova 12, 945 01 Komárno
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  48015741
Web:  https://
SK NACE:  Kombinované administratívno-kancelárske činnosti [82110]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť Broadbit energy technologies je súčaťou výrobnej siete motorov, generátorov a výrobného odvetvia.

Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A