Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Javorinská 1200/4, Myjava 907 01
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31445012
Web:  https://
SK NACE:  Výroba drôtených výrobkov, reťazí a pružín [25930]

Všeobecná charakteristika

Výroba a tvarovanie pružín.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Okrem mnohých iných oblastí sa zameriavajú aj na E-mobilitu.
Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)