Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Blatnícka 3, Bratislava 831 02
Slovensko
Právna forma:  Jednoduchá spoločnosť na akcie
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  51023393
Web:  https://
SK NACE:  Poradenstvo týkajúce sa počítačov [62020]

Všeobecná charakteristika

Platforma na zdieľanie áut

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Prvý slovenský "peer to peer carsharing"
Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)