Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36281026
Web:  https://
SK NACE:  Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo [71129]

Všeobecná charakteristika

Civilné letectvo

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Vlastný R&D
Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Vzdušná (letecká) a kozmická doprava