Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  45947597
Web:  https://
SK NACE:  Reklamné agentúry [73110]

Všeobecná charakteristika

IT spoločnosť so širokým portfóliom produktov

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Google-Waze dáva verejnému sektoru dáta na rôzne analýzy, inovatívne riešenia problémov a evidence-based policy
Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná