Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Zahraničná osoba, právnická
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  48257591
Web:  https://
SK NACE:  Elektrická inštalácia [43210]

Všeobecná charakteristika

Poskytovateľ služieb v oblasti integrácie podnikovej komunikácie, poradenských služieb a vývoja aplikácií na mieru

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A