Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Gen. M. R. Štefánika 7263/6, 911 01 Trenčín
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  48272469
Web:  https://
SK NACE:  Nešpecializovaný veľkoobchod [46900]

Všeobecná charakteristika

Software, programovanie a aplikácie nabíjacích staníc pre elektromobily

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Software, programovanie a aplikácie nabíjacích staníc pre elektromobily
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)