Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  34103236
Web:  https://
SK NACE:  Výroba ostatných plastových výrobkov [22290]

Všeobecná charakteristika

interiérové komponenty pre rôzne typy vozidiel

Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)