Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Maurerova 20, Košice 040 22
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  48048623
Web:  https://
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

Všeobecná charakteristika

Monitorovací a riadiaci systém dopravy - TMS, softvérový produkt určený pre sledovanie a plánovanie trás vozidiel

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Úspešný žiadateľ projektu Monitorovací a riadiaci systém dopravy – TMS z OPII.
Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Predmet dopravy:  Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)