ART Autonomous Rail Rapid Transit: Autonómny bezkoľajový systém električiek alebo ľahkých železníc. Konštrukcia a hnacia sústava sa podobajú bežnej električke, ale môže jazdiť po uliciach a nevyžaduje koľajnice.

AV - Autonómne vozidlo: (z anglického termínu Autonomous vehicle), známe tiež pod pojmom automatizované (pomáha vodičovi asistenčnmi systémami, v závislosti od úrovne automatizácie) alebo robotické vozidlo je vozidlo, ktoré k svojmu bezpečnému pohybu nepotrebuje vodiča a orientuje sa iba na základe počítačových systémov, ktoré detekujú okolie vozidla a určujú jeho trasu. Ide teda o vozidlo, ktoré sa pomocou digitálnych technológií pohybuje tak, že niektoré alebo všetky funkcie vykonáva počítač  s  malým  alebo  žiadnym  ľudským  vstupom.  Detekcia  prebieha  rôzne,  väčšinou  cez systémy ako senzor, radar, GPS či počítačové videnie.

BasS: Bike as a Service alebo Bicycle as a Service rozširuje prístup XaaS (Anything as a Service) o ponuku bicyklov s údržbou a poistením ako kompletný ba­lík služieb. V prípade, že používatelia bicykla ako služby potrebujú údržbu, spoločnosť BaaS buď problém okamžite vyrieši, alebo ho zmení na podobný bicykel, zatiaľ čo opravuje prvý. Priekopníkom tohto obchodného modelu je holandská spoločnosť Swapfiets.

BRT - Bus Rapid Transit: Systém hromadnej rýchlej dopravy založený na autobusoch (MRT), ktorý sa skladá z autobusov, organizačného usporiadania, predpisov, ako sú priori­ty križovatiek, a infraštruktúry, ako sú vyhradené pruhy pre autobusy.

DRT - Doprava reagujúca na dopyt: (z anglického termínu Demand-responsive Transport), forma dopravy, pri ktorej vozidlá upravujú svoje trasy a / alebo časy skôr na základe požiadavky zákazníka, ako pomocou pevnej trasy a cestovného poriadku. V závislosti na povolenej flexibilite umožňujú systémy DRT prepravu z domu do domu. DRT sa bežne používa pre zdieľané kyvadlové služby na požiadanie . Verejnú dopravu reagujúcu na dopyt (DRPT - Demand-responsive Pubic Transport) možno považovať za podtyp DRT, kde služby hromadného volania nahrádzajú autobusy verejnej dopravy v špičkách alebo v oblastiach s nízkym dopytom v partnerstve verejného a súkromného sektoru.

EV - Elektrické vozidlo: Vozidlo poháňané elektrickou energiou namiesto spaľovacieho motora. EV môžu zahŕňať vozidlá na batériu aj vozidlá na palivové články, ktoré ako palivo používajú napríklad vodík. Niekedy sú psú do pojmu zahrnuté aj hybridné vozidlá, ktoré striktne nespĺňajú definíciu. Iba v prípade, že sú poháňané regeneratívnou energiou, môžu byť elektromobily považované za uhlíkovo neutrálne (okrem výroby a likvidácie).

GDS - Globálny distribučný systém: počítačové siete v cestovnom priemysle, ktoré poskytovateľom služieb splnomocňujú vykonávať transakcie spojené s cestovaním, napr. Rezervovať alebo zobraziť informácie a údaje v reálnom čase o dostupnosti hotelových izieb, letov a iných cestovných služieb. Bežné GDS sú napr. Amadeus, Sabre, Travelport.

IoM - Internet mobility: Myšlienka prepojenia všetkých služieb a aktív spojených s mobilitou pomocou Internetu s jednotným protokolom

IoT - Internet vecí: (z anglického termínu Internet of Things) je názov pre prepojenie fyzických zariadení/objektov/ľudí s internetom. Prepojené zariadenie by malo byť najmä bezdrôtové a malo by priniesť nové možnosti vzájomnej interakcie nielen medzi jednotlivými systémami a tiež priniesť nové možnosti ich ovládania, sledovania. výmeny dát a zabezpečenie pokročilých služieb.

ITS - Inteligentné dopravné systémy (z anglického termínu Intelligent Transport Systems) sa bežne definujú ako systémy, v ktorých sa informačné a komunikačné technológie uplatňujú v oblasti cestnej dopravy, infraštruktúry, vozidiel a používateľov, riadenia dopravy a mobility a iných druhov dopravy na zlepšenie efektívnosti dopravy.

MaaS - Mobilita ako služba: (z anglického termínu Mobility as a Service) predstavuje koncept multimodálnej a udržateľnej služby mobility reagujúcej na potreby zákazníkov v doprave prostredníctvom integrovaného plánovania cesty a platieb na princípe jedného nákupu (tzv. one-stop-shop). MaaS reflektuje posun spôsobu dopravy od osobného vlastníctva k mobilite poskytovanej ako služba. Toto je umožnené kombináciou dopravných služieb od poskytovateľov verejnej a súkromnej dopravy prostredníctvom zjednotenej brány, ktorá vytvára a riadi cestu, za ktorú môžu zákazníci platiť prostredníctvom jedného účtu.

MoD - Mobilita na požiadanie (z anglického termínu Mobility on Demand) je koncept založený na princípe, že doprava je komodita a jednotlivé módy dopravy majú svoje ekonomické hodnoty, ktoré sú rozlíšiteľné z hľadiska ceny, času cesty, čakania, počtu spojení, pohodlia a ďalších atribútov. Mobilita na požiadanie má umožniť zákazníkom prístup k mobilite, tovaru a službám na požiadanie prostredníctvom dispečingu alebo priamym využívaním služieb zdieľanej mobility, doručovacích/kuriérskych služieb a služieb riešení verejnej dopravy prostredníctvom integrovanej a prepojenej multimodálnej dopravy.

MRT - Hromadná rýchla preprava: (z anglického termínu Mass Rapid Transit) Vysoko výkonný systém dopravného systému na prepravu cestujúcich v mestských oblastiach, ktorý sa spolieha hlavne na železničné systémy (najčastejšie metro). Vďaka svojej bezprecedentnej hustote dopravy sú systémy MRT známe ako chrbtová kosť mestskej dopravy. Spravidla patria orgánu verejnej dopravy.

MSP - Poskytovateľ služieb mobility: (z anglického termínu Mobility Service Provider) sú verejné alebo súkromné spoločnosti ponúkajúce služby mobility. Nie všetky MSP sú tiež poskytovateľmi dopravných služieb (TSP), sú však iba sprostredkovateľmi a ponúkajú platformu pre TSP. Tieto dva výrazy sa často používajú synonymne.

P2P - Zdieľanie jázd peer-to-peer: Tento termín sa zvyčajne nazýva zdieľanie jázd medzi súkromnými ľuďmi, ktorí nezarábajú peniaze prepravou, ale sú ochotní zdieľať súkromné jazdy. Nesmie byť zamieňaná s Ride Hailing. Príklady spoločností zdieľajúcich jazdu P2P: Flinc, SAP TwoGo, BlaBla Car, LiftShare, Carma Carpool,…

PUMM - Plán udržateľnej mestskej mobility: (v angličtine SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan) ako je strategický plán navrhnutý tak, aby uspokojoval potreby mobility ľudí a podnikov v mestách a ich okolí s cieľom zlepšiť kvalitu života. Stavia na existujúcich plánovacích postupoch a náležite zohľadňuje zásady integrácie, účasti a hodnotenia.

SoS - Systém systémov: Veľký systém, ktorý poskytuje jedinečné schopnosti tvorený integráciou nezávisle použiteľných systémov.

TaaS - Doprava ako služba: (z anglického termínu Transport as a Service), starší výraz pre mobilitu ako službu, sa stále niekedy používa ako synonymum napriek skutočnosti, že mobilita nezahŕňa iba dopravu.

TDM - Správa dopytu po doprave: Programy na zníženie potreby cestovania a zvýšenie možností cestovania podporou alternatív k samostatnej jazde v automobile

TNC - Dopravná sieťová spoločnosť: (z anglického termínu Transport network company) spojuje platiacich cestujúcich prostredníctvom webových stránok a mobilných aplikácií s vodičmi, ktorí poskytujú prepravu na (často nekomerčných) vozidlách (napr. Lyft, Uber, Ola, Grab, Careem a Didi Chuxing). TNC sa zvyčajne označujú ako Ride Hailing .

TSP - Poskytovateľ prepravných služieb: Verejné alebo súkromné spoločnosti poskytujúce prepravné služby, napr. Taxi alebo autobusové spoločnosti, ale aj spoločnosti Ride Hailing, ako sú Ola, Grab, Lyft alebo Uber, tiež ako Poskytovateľ služieb mobility (MSP)

UAM - Mestská vzdušná mobilita (z anglického termínu Urban air Moblity) dodáva mestskej dimenzii tretí rozmer využitím vzdušného priestoru mesta pre dopravné systémy. Hlavným účelom je obísť preplnené ulice pomocou lietadiel a dronov VTOL, ktoré by mali lietať medzi rozšírenými malými letiskami špeciálne určenými pre tieto vozidlá.

V2I - "Vozidlo k infraštruktúre" - (z anglického termínu Vehicle to Infrastructure) označuje dátovú komunikáciu medzi vozidlom a sieťovými prvkami inteligentnej infraštruktúry

V2V - "Vozidlo vozidlu" (Vehicle to Vehicle) označuje dátovú komunikáciu medzi vozidlami (označované aj ako prepojené vozidlá - Connected Vehicles, Connected Automated Vehicles - CAV)

V2X - (z anglického termínu Vehicle to Everything) označuje dátovú komunikáciu medzi vozidlom a akýmikoľvek inými zariadeniami pripojenými k sieti

 

V spolupráci s D!City, viac detailov a kompletný slovník pre Inteligentne mestá nájdete tu.