Virtuálne podujatie pre automobilový a dopravný priemysel, organizované Centrom Enterprise Europe Network v Staropolskej priemyselnej a obchodnej komore v Kielciach. Na match-making je možné sa registrovať do 8. 6. 2021.

Cieľovou skupinou sú podniky, inštitúcie, výskumné centrá hľadajúce alebo ponúkajúce produkty a služby ako:
1. Úžitkové vozidlá:
• vozidlá verejnej dopravy, autokary, autobusy, trolejbusy, mikrobusy,
• špeciálne cestné asistenčné a záchranné vozidlá, hasičské vozidlá, sanitárne vozidlá
• nákladné vozidlá, cisterny, prívesy, návesy, traktory pre návesy, vyklápače
• dodávky,
• vozidlá na zneškodňovanie komunálneho odpadu a údržbu komunálnej technickej infraštruktúry
2. Časti a príslušenstvo vozidla:
• náhradné diely pre vozidlá,
• motory, prevodovky, brzdové systémy,
• sedadlá, okná, pneumatiky,
• dokončovacie materiály,
• batérie, žiarovky,
• plynové zariadenia,
• klimatizácia,
• špecializované nástroje na opravu,
• vybavenie autodielne,
• časti karosérie,
• elektrické a elektronické komponenty,
3. Automobilová elektronika - komponenty a systémy:
• systémy lokalizácie a sledovania vozidla
• automatizačný systém pre riadenie a procesy riadenie dopravy
• bezpečnostné systémy
• systémy riadenia flotily
4. Systémy pre riadenie a optimalizáciu výrobných procesov