Národná Kancelária Horizontu vás pozýva na informačné podujatie zamerané na predstavenie všetkých 5 misijných oblastí, ktoré by mali mať zásadný dopad na riešenie významných problémom, ktorým Európa v súčasnosti čelí.

Podujatie sa uskutoční online 22. februára 2022 v čase 13:00 – 15:30 hod.

PROGRAM podujatia

Pani Elena Višnar Malinovská z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre opatrenia na ochranu klímy (DG CLIMA) predstaví politické a odborné východiská vzniku misií a ich všeobecné ciele. Účastníci sa dozvedia, ako sa môžu zapojiť regióny, samosprávy a občania do činnosti misií.

Národné kontaktné body predstavia jednotlivé misie, ich zameranie a aktuálne možnosti účasti slovenských subjektov v otvorených témach každej misie.

Misie EÚ sú dodatočnou súčasťou výskumného a inovačného programu Horizont Európa na roky 2021 – 2027, ktorých cieľom je riešiť niektoré z najväčších výziev, ktorým naša spoločnosť čelí.

Európska komisia aktualizovala 15. decembra 2021 pracovný program pre misie na roky 2021-22, ktorý obsahuje výzvy a témy na predkladanie projektových návrhov v rámci 5 misijných oblastí:

Nové výzvy v rámci misijných oblastí boli vyhlásené 22. decembra 2021ďalšie v januári 2022, s najbližšími uzávierkami marec – apríl 2022. Ich prehľad nájdete v sekcii Aktuálne otvorené výzvy.

Na podujatie je potrebné sa registrovať najneskôr do 21. 2. 2021 do 17:00 h cez tento odkaz.  Registrovaným účastníkom bude zaslaný odkaz, prostredníctvom ktorého sa na podujatie budú môcť pripojiť.

Zdroj: ERAPORTAL