Bezplatný webinár o zelených dátach a ako ich sprístupňovať, sa uskutoční online prostredníctvom platformy Zoom.

Viac informácií a registráciu nájdete na stránke k webináru.

Informácie o spíkroch a programe:

Diskutujúci:
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Róbert Konrád, poradca, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie
Martin Tuchyňa, koordinátor dátovej infraštruktúry GeoICT a životného prostredia, Odbor stratégie IKT, Ministerstvo životného prostredia SR
Tomáš Řezník, docent, Geografický ústav, Prírodovedecká fakulta, Masarykova univerzita Brno
Milan Andrejkovič, hlavný dátový kurátor SR pre otvorené údaje verejnej správy, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS, GKÚ Bratislava
Filip Kadeřábek, Utility Business Unit Director, Asseco Central Europe

Témy:

  • Čo je hlavná prekážka integrácie priestorových údajov na Slovensku?
  • Aký je stav infraštruktúry priestorových informácií?
  • Aký je stav dát?
  • Aká je vízia? Kde budeme o 5 rokov?
  • Aké projekty sa pripravujú?