Najväčšie európske podujatie v oblasti Smart mobility a digitalizácie v doprave pod záštitou organizácie ERTICO.

Tento event sa zakladá na 3 pilieroch:

  • Medzinárodný program a prezentácie s najlepšími rečníkmi z priemyslu
  • Demonštrácia súčasných technológii v doprave naprieč svetom, ktoré boli vyvinuté a taktiež uvedené do praxe
  • Prezentácia najrelevantnejších spoločností v oblasti mobility