Tretí okrúhly stôl, s podtitulom INTELIGENTNÁ DOPRAVA V MESTÁCH A REGIÓNOCH SLOVENSKA, tentokrát venovaný županom, primátorom a starostom o vytváraní bez-emisných zón v mestách a regiónoch Slovenska.

Poprední lídri z verejného a súkromného sektora doma a v zahraničí budú reagovať na témy ako"
ekosystémy dopravy v znalostnej ekonomike Slovenska, bez-emisné inteligentné zóny v mestách a regiónoch, podporné inovačné programy pre rozvoj inteligentnej verejnej dopravy, ale aj odpovedať na otázky, čo pre dopravu znamená globálna transformácia znamená na digitalizáciu a smart koncepty, ako vníma cestovanie široká verejnosť a ako sa to odráža v obstarávaniach a plánoch obcí a miest, či čo môže inteligentná mobilita priniesť ekonomike a cestovnému ruchu Slovenska.

Bližšie informácie k programu podujatia nájdete tu.