Preprava tovaru a tiež mobilita osôb prechádzajú ekologickou a digitálnou transformáciou, ktorú významne ovplyvňuje technologický pokrok, nároky na znižovanie emisií, riziko energetickej krízy a zvyšujúce sa potreby obyvateľstva pre rýchly, bezpečný a komfortný presun.

V nadväznosti na potrebu komunikácie daných tém si Vás týmto Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky dovoľuje pozvať  na konferenciu s názvom “Prechod Slovenska na inteligentnú a udržateľnú mobilitu“, ktorá sa bude konať 22. septembra 2022 v Bratislave počas Medzinárodného týždňa mobility v konferenčných priestoroch NH Bratislava  Gate One.

Vstup na podujatie je bezplatný s povinnou registráciou. Počet miest na konferencii je limitovaný.

 

Konferenciou Vás bude sprevádzať počítačový vedec, futurista a najväčší popularizátor technológii na Slovensku Martin Spano

 

Harmonogram konferencie

 

08:45 - 09:30     REGISTRÁCIA & RAŇAJKY

 

09:30 - 10:25       Výzvy a príležitosti inteligentnej mobility na Slovensku/Predstavenie združenia Inteligentná mobilita Slovensko

Európska, národná, dekarbonizačná ainovačná stratégia, opatrenia aukazovatele, svetové trendy voblasti inteligentnej mobility, pripravenosť Slovenska na inteligentnú mobilitu aich výzvy.

Spíkri: Ing. Peter Balík, MA. - generálny riaditeľ Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz - MIRRI SR; Michal Laco - Associate partner CIVITTA Slovakia; Jaakko Rintamäki (FIN) - Fintraffic

 

10:30 - 11:25        Dostupné finančné nástroje a spôsoby financovania inovácií a digitálnej transformácie

 • Možnosti financovania  vedy, výskumu a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti - Daniel Straka - Úrad Vlády SR
 • Možnosti podpory vedecko-výskumných a inovačných projektov z programu z Horizont Európa - Bc. Mgr. Miroslava Tužinská - CVTI;
 • Možnosti financovania prostredníctvom Európskeho centra inovácii - Anna Brziaková - Associate Partner CIVITTA Slovakia

 

11:30 - 12:30          Akcelerácia pri prechode k e-mobilite: trh a automobilový priemysel - panelová diskusia

Odporúčania a vstupy na zrýchlenie k prechodu na bezemisné e-vozidlá, spolupráca medzi samosprávami, štátnym sektorom a priemyslom, popularizácia elektrifikovanej dopravy, zapájanie samospráv k elektrifikácii dopravy, podpora investícií v oblasti prepojenej infraštruktúry a odstraňovanie legislatívnych bariér.

Spíkri: PhDr. Patrik Križanský - SEVA; Mgr. Peter Kremský - poslanec NRSR, Predseda hospodárskeho výboru; Ing. Tomáš Kakula PhD. - MH SR, generálny riaditeľ sekcie konkurencieschopnosti; Ing. Andrej Juris - predseda ÚRSO; Ing. Alexander Matušek - prezident ZAP SR

Panel organizovaný

12:30 - 13:30        OBED

 

13:30 - 14:30        Priemysel 4.0  - sociálna akceptácia a pripravenosť na autonómnu jazdu a potreba testovacích centier 

 • Identifikácia možných zdrojov financovania pre financovanie testovacieho prostredia konceptov inteligentnej mobility - Jozef Géci - KPMG;
 • Širší dopad autonómnej a prepojenej dopravy - WISE-ACT, výsledky Eurobarometer prieskumu  - Nikolas Thomopolous (UK)
 • R&I testovacie centrum pre automotive priemysel - Lóránt Kovács (HU) – ZalaZONE,
 • DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer) testovacie centrum - "Arena del Futuro" - Francesco Bettoni (IT) – prezident A35 Brebemi

 

14:35 - 14:55        Inteligentné mestá a regióny ako ekosystém podpory riešení inteligentnej mobility

 • Prezentácia akčného plánu a prehľad podporných mechanizmov  pre samosprávy aj predpoklady pre udržateľnosť inovatívnych riešení - Ing. Juraj Hošták – riaditeľ odboru inovácií a smart agendy - MIRRI SR

 

14:55 - 15:15        OBČERSTVENIE 

 

15:15 - 16:15        Integrácia dopravy a implementovanie smart riešení na regionálnej úrovni

 • Digitálny reštart - smart city riešenia pre lepší život - Mgr. Lukáš Bednár - ANTIK;
 • Nasadenie C-ITS technológii naprieč Európou - Damaris Anna Gruber (AT) - AUSTRIATECH;
 • Dekarbonizácia autobusovej dopravy: Trendy, výzvy a riešenia - Ing. Juraj Majera - TIRN technology

 

16:20 - 16:50       Realizované pilotné projekty v spolupráci MDaV SR s akademickým sektorom

Prezentácia zamerania a výsledkov Proof of Concepts realizovaných Ministerstvom dopravy  a výstavby SR v spolupráci s univerzitami:

 • Využiteľnosť 5G sietí z pohľadu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a inteligentnej mobility - doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc - SjF STU
 • Otestovanie senzorickej čitateľnosti dopravného značenia vo vytypovaných úsekoch hlavného mesta Slovenskej republiky a vytypovaných úsekoch diaľnic, ciest I., II. a III. triedy - Ing. Lukáš Šoltés, PhD. - FIIT STU

 

16:50 - 17:00       Záverečný príhovor