Road Transport Research konferencia organizovaná Európskou komisiou spolu s European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC), 2Zero (EGVIAfor2Zero) a v neposlednom rade asociáciou Connected, Cooperation and Automated Mobility Association (CCAM). Počas konferencie budú delegáti prezentovať nové objavy a taktiež úspechy výskumných projektov v oblasti cestnej dopravy, aké prekážky sa počas výskumu objavili a ako ich riešili. Taktiež sa budú prezentovať nasledujúce kroky vo výskume konkr. v kritických sektoroch špecializujúcej sa na oblasť cestnej dopravy.