Podujatie Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR bude realizované v spolupráci s partnermi
v dňoch 25. – 26. mája 2021 ONLINE formou.

Téma tohto ročníka je
Moderný priemysel - 
ako pokrok v zavádzaní inteligentných technológií a nová ekonomická fáza ovplyvňujú transformáciu regiónu.

Počas odborných diskusií sa účastníci dozvedia, aké príležitosti prináša a čo všetko vlastne znamená transfer technológií, diverzifikácia a inovácie. V kooperačnej časti ponúkne SKB príležitosť nadviazať nové kontakty a spoluprácu prostredníctvom vopred plánovaných rokovaní podľa individuálnych rozpisov.

 

PROGRAM:

25. máj 2021, utorok

9.00 – 9.30   OTVORENIE PODUJATIA

9.30 – 12.20   MODEROVANÉ PANELOVÉ DISKUSIE
9.30 – 10.30 NOVÁ PODOBA VZŤAHU MESTO/REGIÓN – PRIEMYSEL
Vplyv investícií priemyselných firiem a ich dodávateľov na región a ichinterakcia s mestom a regiónom.
10.35 – 11.25 TREND LOKALIZÁCIE DODÁVATEĽSKÝCH REŤAZCOV 
Nový balík služieb agentúry SARIO v sebe spája expertízu a skúsenosti Odboru investičných projektov pre prichádzajúcich, ale aj etablovaných
investorov.
11.30 – 12.20 SPOLUPRÁCA UNIVERZÍT S PRIEMYSLOM AKO ZDROJ INOVÁCIÍ
Univerzity a firmy sú hlavnými inovačnými aktérmi a ich kooperácia je kľúčová pre zvyšovanie inovatívnosti a celkovej konkurencieschopnosti ekonomiky. V diskusii sa zameriame na benefity spolupráce univerzít s priemyslom, zdieľanie pozitívnych príkladov, ako aj na služby SARIO, ktoré firmy a univerzity môžu využiť, aby našli vhodného partnera a naštartovali úspešnú spoluprácu.

13.20 – 18.00 ONLINE BILATERÁLNE ROKOVANIA (B2B) A KONZULTÁCIE
Kooperačné stretnutia slovenských a zahraničných účastníkov s riadeným manažmentom rokovaní sú efektívne na získavanie nových kontaktov, oslovenie a prezentáciu pred potenciálnymi obchodnými partnermi či konštruktívne dohodnutie konkrétnej spolupráce.
Okrem rozvoja dodávateľsko-odberateľských vzťahov je možné túto časť podujatia využiť aj na individuálne konzultácie. Na rokovania sú k dispozícii okrem firiem aj partneri podujatia, zástupcovia štátnej a verejnej správy a v neposlednom rade konzultanti agentúry SARIO.

TERMÍNY
Online registrácia: 1. marec - 8. máj 2021
Párovanie B2B rokovaní:
9. - 17. máj 2021
Podujatie:
25. máj 2021
REGISTRÁCIA
Účastnícky poplatok: 50 € za jedného účastníka

 

26. máj 2021, streda

9.00 - 16.00 ODBORNÝ WORKSHOP A KONZULTÁCIE 
9.00 - 10.30 BREXIT - OBCHODOVANIE A SPOLUPRÁCA
Workshop o aktuálnych otázkach obchodovania vyplývajúcich z dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou Úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.
11.00 – 16.00 INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE 

TERMÍNY
Online registrácia: do 12. mája 2021
Podujatie: 26. máj 2021
REGISTRÁCIA
Registrácia na workshop je bezplatná!