Virtuálne match-makingové podujatie zamerané na udržateľné a inteligentné technológie pre mestá

Podniky všetkých veľkostí, ale aj výskumné ústavy, univerzity, samosprávy, združenia či investori môžu nadviazať medzinárodné kontakty a nájsť partnerov v oblasti energetiky, udržateľnej výstavby, mestskej mobility, obehového hospodárstva, nízko-uhlíkovej ekonomiky a digitálnej transformácie.

6 spoločností, spomedzi tých, ktoré prejavia záujem, bude vybratých na "pitch sessions" s potenciálnymi investormi.

Súčasťou programu podujatie bude aj špecializovaný webinár venovaný informáciám o možnostiach, ktoré pre oblasť výskumu a vývoja ponúka nový program Horizont Európa.

Hlavné témy podujatia:

  • Inteligentné mestá a komunity, IKT pre mestá
  • Inteligentná mobilita a logistika, MaaS
  • Energetická efektívnosť budov a štvrtí
  • Obnoviteľné energie, inteligentné siete a integrácia energetických systémov
  • Obehové hospodárstvo a prírodné riešenia pre mestské časti
  • Inteligentné, zdravé a bezpečné bývanie

Viac informácií na stránke podujatia.