Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR pozývajú 15. marca 2022 na online workshop Udržateľná mobilita – Príklady dobrej praxe v prospech zlepšovania kvality ovzdušia.

Cieľom odborného workshopu je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Podujatie zároveň účastníkom vytvorí priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility, a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

Účastníci workshopu sa dozvedia:

  • ako zistiť, čo môže motivovať cestujúceho k voľbe ekologickejšieho dopravného prostriedku a ako kvantifikovať objem cestujúcich ochotných k zmene
  • pohľad, ako sa samospráva popasovala s udržateľnou mobilitou, ako zapája prvky zelenej infraštruktúry do projektov a aktivít realizovaných v prospech udržateľnej mobility, možnosti financovania, komunikácia s verejnosťou
  • ako sa snažiť o bezpečné cesty pre všetkých a mestá, v ktorých sa bude lepšie žiť, skúsenosti s komunikáciou s verejnosťou, samosprávou, s partnermi, nápady na projekty v prospech udržateľnej mobility a ako je možné ich realizovať
  • o novom grantovom programe z dielne Nadácie Ekopolis Sadíme budúcnosť - aké výsadby a kde podporuje, ako sa môžu zapojiť samosprávy a komunity aktívnych občanov, príklady výsadieb popri cyklotrasách a ich špecifiká
  • ako je možné zmeniť prístup k starostlivosti o zelenú infraštruktúru a verejné priestory  – prezentácia výsledkov projektov implementovaných v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Účasť na workshope je bezplatná, uskutoční sa prostredníctvom aplikácie MS Teams. Registrácia je možná do 14.3.2022 do 12:00 hod. prostredníctvom registračného formulára TU. Registrovaným účastníkom bude v dostatočnom predstihu zaslaný link, prostredníctvom ktorého sa bude možné on-line workshopu zúčastniť.

Pozvánku s programom nájdete TU.

Zdroj: ZMOS