Slovak Business Agency vás pozýva na praktický seminár HORIZONT EURÓPA: Financovanie inovácií vo firmách, kde dostanete konkrétne rady z praxe o celom spektre financovania inovácií v startupoch a MSP.

ČO SA DOZVIETE?

  • čo nové prináša program Horizont Európa a Európska rada pre inovácie (EIC)
  • EIC Accelerator a iné schémy v Horizont Európa pre financovanie inovácií
  • aké možnosti ponúka KASKÁDOVÉ FINANCOVANIE pre vývoj, testovanie a uvedenie inovačných produktov na trh
  • ukážky úspešných slovenských a zahraničných projektov
  • rady a tipy k príprave návrhu projektu
  • akú formu podpory môžete získať od Národnej kancelárie Horizontu, Enterprise Europe Network a Slovak Business Agency

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Ing. Ivan Filus je inovačný expert a konzultant pre inovatívne firmy a výskumné organizácie. V rámci programu Horizont Európa je nominovaný ako Národný kontaktný bod pre oblasti „Európska rada pre inovácie“ a „Európske inovačné ekosystémy”.

Ing. Lucia Dávidová pôsobí ako Národný kontaktný bod pre Horizont Európa pre oblasti „Európska rada pre inovácie“, „Európske inovačné ekosystémy” a „Právne a finančné otázky“. Pôsobí tiež v rámci celosvetovej siete Enterprise Europe Network.

Trvanie: 9:30 – 13:30 hod

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Ukončenie registrácie: 21.2.2022

Registrácia a viac informácií

Zdroj: ERAPORTAL