[mailpoet_page]

Podobné články

Vytlačí trolejové vedenia nový systém dynamického bezdrôtového nabíjania?

Vytlačí trolejové vedenia nový systém dynamického bezdrôtového nabíjania?

24. júna 2022

Pojem wireless charging alebo taktiež na Slovensku ustálený pojem bezdrôtové nabíjanie je dennou súčasťou mnohých užívateľov mobilných telefónov. Priložíte telefón na nabíjaciu plochu a začne...

#elektromobilita #investície #IVECO #Taliansko #výskum a vývoj #wireless charging

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

20. apríla 2022

Výzva na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy