Transformačné a inovačné konzorciá: WEBINÁR

Transformačné a inovačné konzorciá: WEBINÁR

14. marca 2023

V stredu 8.3.2023 organizovala Výskumná a inovačná autorita (VAIA) webinár k výzve: Transformačné a inovačné konzorciá, na ktorom boli predstavení oprávnení žiadatelia, cieľ výzvy, podmienky...

Budovanie prvkov dopravnej a zelenej infraštruktúry 

7. apríla 2021

Plánovaná výzva z regionálneho operačného programu pre zlepšenie verejnej dopravy, cyklotrás, vnútroblokov a verejných priestranstiev

Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v regiónoch

7. apríla 2021

Plánovaná výzva z regionálneho operačného programu pre zlepšenie ciest, verejnej dopravy a cyklotrás