Budovanie prvkov dopravnej a zelenej infraštruktúry 

7. apríla 2021

Plánovaná výzva z regionálneho operačného programu pre zlepšenie verejnej dopravy, cyklotrás, vnútroblokov a verejných priestranstiev

Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v regiónoch

7. apríla 2021

Plánovaná výzva z regionálneho operačného programu pre zlepšenie ciest, verejnej dopravy a cyklotrás