Názov výzvy: ERC Advanced grants 2021 (ERC-2021-ADG)

Poskytovateľ/Vyhlasovateľ: Európska rada pre výskum (ERC)
Program/Schéma: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Alokácia: 626 000 000,- EUR
Maximálna výška žiadosti: 2 500 000,- EUR/projekt (plus doplnkové financovanie až do výšky 1 milióna EUR na špecifické účely, ako napr. pokrytie oprávnených počiatočných nákladov, nákupu vybavenia alebo prístupu k veľkým zariadeniam, náklady na experimentálny a terénny výskum)

Termín vyhlásenia výzvy: 20. 5. 2021
Termín ukončenia výzvy: 31. 8. 2021

Oprávnení žiadatelia: Jednotlivec - špičkový vedec alebo výskumný pracovník
Predmet podpory: Výskumné projekty

Popis:

Európska rada pre výskum (ERC) zverejnila novú výzvu na predkladanie projektov ERC Advanced Grants.
Ste etablovaný vedec alebo výskumný pracovník, ktorý hľadá dlhodobé financovanie špičkového výskumného projektu? Máte ambíciu posunúť hranice poznania vo svojej oblasti alebo sa venovať výskumu na hranici rôznych disciplín?
Uchádzačom o ERC Advanced Grants môže byť vedec akejkoľvek národnosti, ktorý v období posledných desať rokov pred zverejnením výzvy dosiahol prelomové alebo originálne výsledky vo svojom odbore.
Doba trvania projektov: max. 5 rokov

Zverejnenie výzvy

Web programu

Podobné články

Podpora výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji

31. decembra 2021

Výzva na podporu výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, vzniknutých v rámci predošlého programového obdobia.

Výzva na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

17. septembra 2021

Výzva v rámci IROP pre mestá, obce, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného a verejného sektora, zameraná na udržateľnú, ekologickú a multimodálnu regionálnu a miestnu mobilitu.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska

3. augusta 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v oblasti spolufinancovania úspešných projektov z priamo riadeného programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014-2020 („CEF Telecom“).