Nemecko dokončilo regulačný rámec pre prevádzku autonómnych vozidiel vo verejnej cestnej doprave. Schválením nového zákona o autonómnom riadení potvrdila horná komora nemeckého parlamentu Bundesrat možnosť nasadzovať vozidlá až po štvrtú úroveň autonómneho riadenia podľa medzinárodnej klasifikácie SAE, v určených oblastiach po celom Nemecku do prevádzky pravidelných spojov. 

Potvrdilo to Federálne ministerstvo dopravy a digitálnej infraštruktúry. Podľa ministra Andreasa Scheuera je prijatie zákona dôležitý krok, pričom Nemecko povolilo pravidelnú prevádzku autonómnych vozidiel ako prvá krajina na svete. „Stanovujeme tak medzinárodné štandardy. Zatiaľ sme o krok pred technologickým pokrokom, no mnohé projekty ukazujú, ako rýchlo napredujú výrobcovia. Nepochybujem, že čoskoro sa na našich cestách dočkáme autonómnych vozidiel,“ konštatoval A. Scheuer. 

Nemecko zvýšilo úroveň využiteľnosti autonómnych technológií po štyroch rokoch. V júni 2017 nadobudol účinnosť zákon o automatizovanej jazde v rámci novely zákona o cestnej premávke. Zmenil vtedy práva a povinnosti vodičov počas fázy automatizovaného riadenia, čiže umožnil, aby automatizované systémy úrovne SAE 3 mohli prevziať riadenie vozidla, ak sú splnené konkrétne podmienky, najmä prítomnosť vodiča pre potrebné zásahy do riadenia. 

Zákon okrem iného ustanovuje reguláciu pre: 

 • technické požiadavky na konštrukciu, vlastnosti a vybavenie motorových vozidiel s funkciami autonómneho riadenia;
 • testovanie a postupy pre vydávanie typového schválenia pre motorové vozidlá s funkciami autonómneho riadenia Spolkovým úradom pre automobilovú dopravu (KBA);
 • povinnosti osôb zapojených do prevádzky motorových vozidiel s funkciami autonómneho riadenia;
 • spracovanie údajov o prevádzke motorových vozidiel s funkciami autonómneho riadenia;
 • uľahčenie aktivácie funkcií automatizovanej a autonómnej jazdy pre vozidlá, ktoré už boli typovo schválené („neaktívne funkcie“);
 • prispôsobenie a vytvorenie jednotných pravidiel, ktoré umožnia testovanie automatizovaných a autonómnych motorových vozidiel.

Najnovšia úprava umožní, aby vozidlá s funkciami autonómneho riadenia do roku 2022 jazdili v bežnej prevádzke na pravidelných trasách. Nasadenie má byť geograficky obmedzené na určenú prevádzkovú oblasť, no nebude nijak zvlášť regulované. 

Využitie autonómnych technológií úrovne SAE 4 v Nemecku od roku 2022:  

 • kyvadlová doprava z bodu A do bodu B 
 • doprava osôb (autobusy premávajúce po stanovenej trase) 
 • služby Hub2Hub (napr. medzi dvoma distribučnými centrami) 
 • ponuky jednorazovo objednanej jazdy v čase mimo špičky 
 • preprava osôb a tovaru v režime „prvej alebo poslednej míle“ 
 • vozidlá s duálnym režimom, napríklad v automatickom parkovaní (Automated Valet Parking) 

Podľa dohody automobilového priemyslu a ďalších stakeholderov autonómnej mobility v rámci minuloročného stretnutia „Spoločnej akcie v mobilite“ bude priemysel v Nemecku systematicky využívať možnosti testovania, aby verejnosť dostala možnosť vyskúšať si automatizované a autonómne vozidlá priamou skúsenosťou a to aj mimo veľkých sídiel, najmä vo vidieckych oblastiach. 

Podľa ďalšieho plánu bude Federálne ministerstvo dopravy a digitálnej infraštruktúry vyhodnocovať výsledky platnosti zákona po dvoch rokoch, na konci roku 2023, najmä s ohľadom na technický pokrok v oblasti autonómneho riadenia, ale aj zmeny v medzinárodných predpisoch či kompatibilitu s ustanoveniami o ochrane údajov. O výsledkoch bude informovaný nemecký Bundestag. 

Podobné články

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

21. decembra 2023

Členovia platformy inteligentnej mobility a zástupcovia inovatívnych firiem z oblasti dopravy sa predstavili na medzinárodnom veľtrhu Portugal Smart Cities Summit 2023. Portugalsko aktívne využíva moderné technológie a...

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

15. decembra 2023

Rast udržateľnej mobility v Nitrianskom kraji. Nitriansky kraj prešiel vývojom z najproduktívnejšieho poľnohospodárskeho kraja na Slovensku na oblasť s rozmanitým zastúpením strojárskeho, chemického a automobilového priemyslu. Regionálny investor Jaguar...

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

27. júla 2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zrealizovali pilotné stretnutie s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. Cieľom stretnutí bolo okrem predstavenia výstupov národného projektu...