Overenie prenosu údajov z jazdy vozidla s elektrickým pohonom technológiou 5G siete a ich spárovanie s virtuálnym počítačovým modelom vytvára model inteligentného riadenia, zvaný digitálne dvojča. S využitím technických prevádzkových parametrov je možné optimalizovať spotreby elektrickej energie v elektromobile, napríklad pri zmenách počasia.

Ďalším cieľom je priebežná komunikácia výpočtov priamo s vozidlom, hovoria plány projektu 5G Automotive, ktorého cieľom je skúmať podmienky inteligentných technológií v doprave. Ide o spoločný projekt Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU), Fakulty informatiky a informačných technológií STU a telekomunikačnej spoločnosti Orange Slovensko.  

Podľa zástupcov univerzity ide o priamy prvom revolučných zmien, ktorý prinášajú technológie 5G sietí do dopravy, ale aj priemyslu, ktorý vyrába dopravné prostriedky. „Toto desaťročie je obdobím najväčších zmien v histórii automobilového priemyslu. Najväčšími výzvami sú alternatívne pohony, palivá, a autonómne systémy riadenia,” konštatoval dekan SjF STU Ľubomír Šooš. 

Ako dodáva dekan FIIT STU Ivan Kotuliak, projekt 5G a autonómnej dopravy potvrdzuje, že prepájanie výskumu s praxou je funkčný a efektívny koncept. „Verím, že povzbudí aj ďalších partnerov k spolupráci so výskumno-vzdelávacou sférou,” dodáva I. Kotuliak.  

Potenciál sietí 5. generácie cíti aj biznis sektor, nielen pre technické parametre, ako je rýchlosť prenosu a čas odozvy, ale aj možnostiam využitia mobilných sietí. „Majú dosiaľ najväčší potenciál zmeniť spôsob, akým ľudia, ale aj firmy, využívajú technológie. Možnosti 5G siete naplno doceníme až v budúcnosti,” poznamenal riaditeľ úseku informačných technológií a sietí Orange Slovensko Eric Maintenay, podľa ktorého ponúka projekt 5G Automotive doslova ukážku, ako môže budúce využitie technológií vyzerať.  

Výskum a testovanie prepájania najnovších strojárskych a IT technológií s umelou inteligenciou podnietil vznik iniciatívy Automotive Innovation Lab, ktorá zastrešuje projekty výskumníkov a študentov oboch fakúlt STU v o výskume a implementácii najnovších poznatkov do praxe. Automotive Innovation Lab  pod vedením Ľuboša Magdolena zo Strojníckej fakulty STU má ambíciu spájať pri výskume autonómnych systémov riadenia expertízu odborníkov z rôznych oblastí.

Zdroj: STU, Foto: STU

Podobné články

Slovensko má stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu

Slovensko má stratégiu pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu

27. januára 2022

Vláda na zasadnutí 26. januára 2022 schválila dokument, ktorý do budúcna udáva smerovanie mobility na Slovensku. Cieľom je poskytovať ekologické, bezpečné a efektívne služby. Do roku 2030 by sa malo cestovať na jednotný cestovný lístok a v roku 2050 by takmer všetky druhy dopravy mali mať nulové emisie.

#dekarbonizácia #ekosystém inteligentnej mobility #investície #stratégie

Vzniklo združenie Smart Mobility Slovakia

Vzniklo združenie Smart Mobility Slovakia

22. septembra 2021

Platforma inteligentnej mobility, ktorá pomôže doprave aj inováciám, bola v oficiálne zapísaná do Registra záujmových združení

#ekosystém inteligentnej mobility

Bezobslužné vozidlá vstúpia v Nemecku do bežnej premávky

Bezobslužné vozidlá vstúpia v Nemecku do bežnej premávky

4. júla 2021

Nový nemecký cestný zákon umožní od roku 2022 využitie úrovne autonómneho riadenia SAE 4 na pravidelných linkách a v koncovej preprave a logistike

#autonómne vozidlá #testovanie