Overenie prenosu údajov z jazdy vozidla s elektrickým pohonom technológiou 5G siete a ich spárovanie s virtuálnym počítačovým modelom vytvára model inteligentného riadenia, zvaný digitálne dvojča. S využitím technických prevádzkových parametrov je možné optimalizovať spotreby elektrickej energie v elektromobile, napríklad pri zmenách počasia.

Ďalším cieľom je priebežná komunikácia výpočtov priamo s vozidlom, hovoria plány projektu 5G Automotive, ktorého cieľom je skúmať podmienky inteligentných technológií v doprave. Ide o spoločný projekt Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU), Fakulty informatiky a informačných technológií STU a telekomunikačnej spoločnosti Orange Slovensko.  

Podľa zástupcov univerzity ide o priamy prvom revolučných zmien, ktorý prinášajú technológie 5G sietí do dopravy, ale aj priemyslu, ktorý vyrába dopravné prostriedky. „Toto desaťročie je obdobím najväčších zmien v histórii automobilového priemyslu. Najväčšími výzvami sú alternatívne pohony, palivá, a autonómne systémy riadenia,” konštatoval dekan SjF STU Ľubomír Šooš. 

Ako dodáva dekan FIIT STU Ivan Kotuliak, projekt 5G a autonómnej dopravy potvrdzuje, že prepájanie výskumu s praxou je funkčný a efektívny koncept. „Verím, že povzbudí aj ďalších partnerov k spolupráci so výskumno-vzdelávacou sférou,” dodáva I. Kotuliak.  

Potenciál sietí 5. generácie cíti aj biznis sektor, nielen pre technické parametre, ako je rýchlosť prenosu a čas odozvy, ale aj možnostiam využitia mobilných sietí. „Majú dosiaľ najväčší potenciál zmeniť spôsob, akým ľudia, ale aj firmy, využívajú technológie. Možnosti 5G siete naplno doceníme až v budúcnosti,” poznamenal riaditeľ úseku informačných technológií a sietí Orange Slovensko Eric Maintenay, podľa ktorého ponúka projekt 5G Automotive doslova ukážku, ako môže budúce využitie technológií vyzerať.  

Výskum a testovanie prepájania najnovších strojárskych a IT technológií s umelou inteligenciou podnietil vznik iniciatívy Automotive Innovation Lab, ktorá zastrešuje projekty výskumníkov a študentov oboch fakúlt STU v o výskume a implementácii najnovších poznatkov do praxe. Automotive Innovation Lab  pod vedením Ľuboša Magdolena zo Strojníckej fakulty STU má ambíciu spájať pri výskume autonómnych systémov riadenia expertízu odborníkov z rôznych oblastí.

Zdroj: STU, Foto: STU

Podobné články

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

27. júla 2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zrealizovali pilotné stretnutie s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. Cieľom stretnutí bolo okrem predstavenia výstupov národného projektu...

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

30. novembra 2022

Udržovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti krajín Európskej únie v energetickom sektore je jednou z najintenzívnejších tém v súčasnosti. Práve posilnením konkurencieschopnosti v oblasti čistých energií by malo...

Naši kolegovia na Smart City Expo World Congress

Naši kolegovia na Smart City Expo World Congress

30. novembra 2022

Toto podujatie s dlhoročnou tradíciou patrí k najväčším svojho druhu na svete a vytvára platformu pre stretnutie vysokých predstaviteľov štátnej správy, súkromného sektora a akademikov,...