Nemecká vláda prostredníctvom vodíkovej stratégie podporuje medzinárodný projekt prvého komerčného závodu na výrobu syntetických palív.

Medzinárodné konzorcium spoločností pracuje na realizácii unikátneho projektu v Čile. Jeho výsledkom má byť prvý integrovaný, komerčný veľkokapacitný závod na výrobu syntetických klimaticky neutrálnych palív (tzv. e-fuels). V pilotnej fáze má závod „Haru Oni“ za cieľ vyrobiť do roku 2022 približne 130 000 litrov syntetických palív, úmyslom zvýšiť produkciu na 55 miliónov litrov do roku 2024 a 550 miliónov litrov do roku 2026.

Hlavným zákazníkom zeleného paliva bude spoločnosť Porsche, ktorá plánuje v prvej fáze použitie palív e-fuels vo svojej flotile motoristického športu, v centrách Porsche Experience Centers a neskôr v sériovej výrobe športových automobilov. Výrobca športových automobilov začne s počiatočnou investíciou zhruba 20 miliónov eur.

Siemens energy
Foto: https://press.siemens-energy.com/

Čo sú e-palivá

Základom výroby e(ko)-palív známych aj ako syntetické palivá, či power-to-liquid – „energia-na-kvapalinu“, je energia z obnoviteľných zdrojov (solárna, vodná alebo veterná), voda a CO2. Skleníkový plyn sa tak stáva surovinou na výrobu paliva. Energia sa použije na rozloženie vody na kyslík a vodík pomocou elektrolyzérov. K takto získanému zelenému vodíku sa pridá CO2 a postupnými procesmi sa vyrobí syntetický benzín, diesel, či letecké palivo. Pri spaľovaní tohto paliva sa uvoľní rovnaké množstvo CO2, aké sa spotrebuje na jeho výrobu, takže ide o tzv. uzavretý uhlíkový cyklus, vďaka čomu je toto palivo (takmer) uhlíkovo neutrálne.

Závod v Čile v provincii Magallanes plánuje vyrábať syntetický benzín z veternej energie, pričom stavil na vynikajúce poveternostné podmienky v tejto oblasti. Vďaka tomu má táto krajina vysoký potenciál na výrobu, vývoz a miestne využitie zeleného vodíka aj pre ďalšie spoločnosti.

schéma výroby a exportu e-palív
Popis jednotlivých krokov: Produkcia obnoviteľnej energie (veternej) – elektrolýza – zachytávanie CO2 zo vzduchu – syntéza na e-palivá – export e-palív – e-palivá pre autá. Foto: https://press.siemens-energy.com/

Tento projekt určite neostane jediným. V nórskom meste Herøya sa plánuje výstavba závodu na prevažne letecké palivo Norsk e-fuel. Tento projekt by mal byť prvou komerčnou fabrikou na syntetické palivá v rámci Európy. Tá má byť spustená v roku 2023, kedy by mala produkovať 10 miliónov litrov ročne; do troch rokov plánujú postupne produkciu zdesaťnásobiť. Na projekte sa podieľa spoločnosť Sunfire, (dodávajúca elektrolyzéry, palivové články a patentované technológie), ktorá napríklad spolupracovala s Audi na výskume e-palív v pilotnej fabrike v Drážďanoch. Aj Audi plánuje projekt na výrobu e-palív, konkrétne e-dieslu, automobilka ho ohlásila už na rok 2018, avšak po vystúpení kľúčového partnera Energiedienst z projektu, zatiaľ pokračuje v plánovaní; zámer je postaviť závod vo Švajčiarsku na báze hydroenergie s kapacitou 400 tis. litrov ročne.

Nateraz tak projekt v Čile ostáva hlavným počinom v oblasti komerčne produkovaného syntetického paliva pre automobily. Podporiť projekt tejto pilotnej veternej elektrárne sa rozhodla aj nemecká vláda sumou 8,23 milióna eur ako súčasť svojej národnej vodíkovej stratégie v úsilí o medzinárodný zdroj ekologických palív. (Pre úplnosť uveďme, že celkovo na zriadenie tejto fabriky pôjde na úvod o investíciu vo výške asi 35 miliónov eur.) Nemecko má celkovo investovať do podpory a propagácie využitia vodíka 9 miliárd eur.

Automobil na čerpacej stanici, ilustračné foto
Foto: Andrea Piacquadio, Pexels

Vyzeralo by to, že e-palivá vracajú spaľovacie motory späť do hry na úkor nástupu elektromobilov, no nie je to celkom tak. Pri tvorbe syntetických palív sa totiž väčšina vyprodukovanej elektrickej energie stráca v procese, - ak by sa ňou namiesto toho, zjednodušene povedané, nabili elektromobily, využila by sa násobne efektívnejšie. Prečo sa teda syntetické palivá tešia takej investičnej podpore? Ide hlavne o to, že spaľovacie motory nevymiznú zo dňa na deň a nejaký čas tu s nami ešte budú. Taktiež nie je možné v úplne všetkých módoch dopravy prejsť na elektrický pohon. Syntetické palivá sa tak najmä uplatnia v leteckej, či nákladnej námornej doprave, vďaka čomu budú znamenať prechod na zelenú alternatívu aj v týchto odvetviach. Naviac, ako hovorí CEO Porsche Oliver Blume: „E-palivá sa dajú používať v tradičných spaľovacích motoroch, aj v plug-in hybridoch. Naviac sa dá pre ne využiť existujúca sieť čerpacích staníc.“ Tiež verí, že budovaním prvej takejto komerčnej fabriky na e-palivo sa podporí ďalší vývoj alternatívnych palív v budúcnosti.

Nemecká energetická agentúra DENA (Deutsche Energie-Agentur) predpokladá, že do roku 2050 bude 70% celkovej spotreby palív vo všetkých módoch dopravy pokrytých práve syntetickými palivami. Len čas ukáže, či tomu tak naozaj bude, aby to však bolo dosiahnuteľné, takýchto fabrík vo veľkom meradle budeme potrebovať viac.

Zdroj: https://press.siemens-energy.com/

 

Podobné články

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

Slovenský národný stánok na konferencii Smart Cities Summit v Lisabone

21. decembra 2023

Členovia platformy inteligentnej mobility a zástupcovia inovatívnych firiem z oblasti dopravy sa predstavili na medzinárodnom veľtrhu Portugal Smart Cities Summit 2023. Portugalsko aktívne využíva moderné technológie a...

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

15. decembra 2023

Rast udržateľnej mobility v Nitrianskom kraji. Nitriansky kraj prešiel vývojom z najproduktívnejšieho poľnohospodárskeho kraja na Slovensku na oblasť s rozmanitým zastúpením strojárskeho, chemického a automobilového priemyslu. Regionálny investor Jaguar...

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

Odštartovali sme roadshow v slovenských krajských mestách s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. 6. júna 2023 Košice

27. júla 2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zrealizovali pilotné stretnutie s názvom „Regióny a mestá na ceste k inováciám“. Cieľom stretnutí bolo okrem predstavenia výstupov národného projektu...