Autonómne a automatizované riadenie v doprave je aktuálne často skloňovaná téma. Už to nie je len výsada prémiových modelov svetových automobilových značiek, ale postupne sa tieto technológie začínajú v rôznych úrovniach autonómnosti dostavať aj do automobilov strednej triedy. Krajiny, automobilky a ďalšie spoločnosti investujú veľké finančné prostriedky do vývoja systémov autonómneho riadenia a tento trend bude s určitosťou naďalej rásť.

Slovensko zaznamenalo výraznejší úspech domáceho vývoja systému pre autonómne riadenie v lete 2020, kedy bol verejnosti predstavený slovenský projekt autonómneho elektrického roadstera SimRod. Inovatívny je najmä preto, že ide o prvý projekt tohto typu na Slovensku. Projekt realizovala Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a spoločnosť Siemens, ktorá dlhodobo spolupracuje s akademickou aj súkromnou sférou na výskumno-vývojových projektoch v rámci rôznych odvetví priemyslu.

Elektromobil využíva pre navigáciu verejne dostupné satelity. Vďaka korekčným dátam z kalibračných staníc, ktoré získava cez LTE modem, sa dokáže vozidlo pohybovať s presnosťou menšou ako 1,5 centimetra. Aby sa vozidlo dokázalo vyhnúť prekážkam v jazdnej dráhe, je vybavené systémom LIDAR. Samotný projekt demonštruje, že aj na Slovensku môže prebiehať kvalitný výskum a vývoj v gescii talentovaných expertov na najmodernejšie softvérové technológie, mechatroniku, digitalizáciu a programovanie takzvaných digitálnych dvojčiat.

SimRod tím
Foto - Zdroj: Siemens (https://new.siemens.com/sk/sk.html)

Aj vďaka úspechu projektu bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi STU, Siemensom, prevádzkovateľom Slovakia Ring a spoločnosťou Mobility & Inovation zameranej na vývoj a výrobu elektroautobusov. Cieľom je vybudovať spoločné moderné výskumno-vývojové pracovisko Smart Mobility Lab, kde chcú spolupracovať na výskume a vývoji inovatívnych dopravných prostriedkov, alternatívnych pohonov a progresívnych konštrukciách dopravných prostriedkov. Podľa slov Vladimíra Slezáka, generálneho riaditeľa spoločnosti Siemens s. r. o., „Budúcnosť Slovenska dnes viac ako kedykoľvek v minulosti závisí od toho, ako sa dokážeme od priemyselnej výroby posunúť k ekonomickým aktivitám s vyššou pridanou hodnotou a ako budeme vedieť vzdelávať a udržiavať talentovaných ľudí. Naša spolupráca na vývoji autonómneho vozidla a snaha o vznik vývojového centra pre inteligentné autonómne technológie reaguje na obidve tieto potreby – podporuje posun k vedomostnej ekonomike a vytvára predpoklady, aby nám talentovaní ľudia neodchádzali do zahraničia“.

Cieľom ďalšieho spoločného výskumu a vývoja v rámci tejto spolupráce je integrovať nové autonómne prvky do vývoja ultraľahkého plne kompozitného elektrického autobusu a umožniť mu v budúcnosti zvládnuť samostatnú autonómnu jazdu v mestskej premávke. V súčasnosti sa už pripravuje výroba prvých prototypov týchto elektrických autobusov, ktoré budú spĺňať všetky právne a technické požiadavky potrebné pre umiestnenie na európskom trhu.

Zdroje:

https://new.siemens.com/sk/sk.html

https://www.stuba.sk/

Podobné články

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

30. novembra 2022

Udržovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti krajín Európskej únie v energetickom sektore je jednou z najintenzívnejších tém v súčasnosti. Práve posilnením konkurencieschopnosti v oblasti čistých energií by malo...

Naši kolegovia na Smart City Expo World Congress

Naši kolegovia na Smart City Expo World Congress

30. novembra 2022

Toto podujatie s dlhoročnou tradíciou patrí k najväčším svojho druhu na svete a vytvára platformu pre stretnutie vysokých predstaviteľov štátnej správy, súkromného sektora a akademikov,...

Čo nám priniesla konferencia „Prechod Slovenska na inteligentnú a udržateľnú mobilitu"?

Čo nám priniesla konferencia „Prechod Slovenska na inteligentnú a udržateľnú mobilitu"?

14. novembra 2022

Smart riešenia v oblasti mobility, testovacie centrá, spoločenská akceptácia, dostupné finančné nástroje ale aj existujúce unikátne zahraničné alebo slovenské projekty. Množstvo spíkrov či už politicky...