Autonómne a automatizované riadenie v doprave je aktuálne často skloňovaná téma. Už to nie je len výsada prémiových modelov svetových automobilových značiek, ale postupne sa tieto technológie začínajú v rôznych úrovniach autonómnosti dostavať aj do automobilov strednej triedy. Krajiny, automobilky a ďalšie spoločnosti investujú veľké finančné prostriedky do vývoja systémov autonómneho riadenia a tento trend bude s určitosťou naďalej rásť.

Slovensko zaznamenalo výraznejší úspech domáceho vývoja systému pre autonómne riadenie v lete 2020, kedy bol verejnosti predstavený slovenský projekt autonómneho elektrického roadstera SimRod. Inovatívny je najmä preto, že ide o prvý projekt tohto typu na Slovensku. Projekt realizovala Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a spoločnosť Siemens, ktorá dlhodobo spolupracuje s akademickou aj súkromnou sférou na výskumno-vývojových projektoch v rámci rôznych odvetví priemyslu.

Elektromobil využíva pre navigáciu verejne dostupné satelity. Vďaka korekčným dátam z kalibračných staníc, ktoré získava cez LTE modem, sa dokáže vozidlo pohybovať s presnosťou menšou ako 1,5 centimetra. Aby sa vozidlo dokázalo vyhnúť prekážkam v jazdnej dráhe, je vybavené systémom LIDAR. Samotný projekt demonštruje, že aj na Slovensku môže prebiehať kvalitný výskum a vývoj v gescii talentovaných expertov na najmodernejšie softvérové technológie, mechatroniku, digitalizáciu a programovanie takzvaných digitálnych dvojčiat.

SimRod tím
Foto - Zdroj: Siemens (https://new.siemens.com/sk/sk.html)

Aj vďaka úspechu projektu bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi STU, Siemensom, prevádzkovateľom Slovakia Ring a spoločnosťou Mobility & Inovation zameranej na vývoj a výrobu elektroautobusov. Cieľom je vybudovať spoločné moderné výskumno-vývojové pracovisko Smart Mobility Lab, kde chcú spolupracovať na výskume a vývoji inovatívnych dopravných prostriedkov, alternatívnych pohonov a progresívnych konštrukciách dopravných prostriedkov. Podľa slov Vladimíra Slezáka, generálneho riaditeľa spoločnosti Siemens s. r. o., „Budúcnosť Slovenska dnes viac ako kedykoľvek v minulosti závisí od toho, ako sa dokážeme od priemyselnej výroby posunúť k ekonomickým aktivitám s vyššou pridanou hodnotou a ako budeme vedieť vzdelávať a udržiavať talentovaných ľudí. Naša spolupráca na vývoji autonómneho vozidla a snaha o vznik vývojového centra pre inteligentné autonómne technológie reaguje na obidve tieto potreby – podporuje posun k vedomostnej ekonomike a vytvára predpoklady, aby nám talentovaní ľudia neodchádzali do zahraničia“.

Cieľom ďalšieho spoločného výskumu a vývoja v rámci tejto spolupráce je integrovať nové autonómne prvky do vývoja ultraľahkého plne kompozitného elektrického autobusu a umožniť mu v budúcnosti zvládnuť samostatnú autonómnu jazdu v mestskej premávke. V súčasnosti sa už pripravuje výroba prvých prototypov týchto elektrických autobusov, ktoré budú spĺňať všetky právne a technické požiadavky potrebné pre umiestnenie na európskom trhu.

Zdroje:

https://new.siemens.com/sk/sk.html

https://www.stuba.sk/

Podobné články

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

15. decembra 2023

Rast udržateľnej mobility v Nitrianskom kraji. Nitriansky kraj prešiel vývojom z najproduktívnejšieho poľnohospodárskeho kraja na Slovensku na oblasť s rozmanitým zastúpením strojárskeho, chemického a automobilového priemyslu. Regionálny investor Jaguar...

Srdečne vás pozývame na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility na Transformačno-inovačné konzorciá

Srdečne vás pozývame na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility na Transformačno-inovačné konzorciá

31. júla 2023

Združenie driving.digital a Inteligentná mobilita Slovensko, Vás pozývajú na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility s cieľom spojiť výskumno-vývojové, výrobné a start-upové aktivity na...

Transformačné a inovačné konzorciá: WEBINÁR

Transformačné a inovačné konzorciá: WEBINÁR

14. marca 2023

V stredu 8.3.2023 organizovala Výskumná a inovačná autorita (VAIA) webinár k výzve: Transformačné a inovačné konzorciá, na ktorom boli predstavení oprávnení žiadatelia, cieľ výzvy, podmienky...