V stredu 8.3.2023 organizovala Výskumná a inovačná autorita (VAIA) webinár k výzve: Transformačné a inovačné konzorciá, na ktorom boli predstavení oprávnení žiadatelia, cieľ výzvy, podmienky oprávnenosti, spôsob hodnotenia projektov a ďalšie užitočné informácie. VAIA je útvar Úradu vlády zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu.

Výzva bude financovaná z Komponentu 9 v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Medzi oprávnených žiadateľov patrí Slovenská akadémia vied, Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy uskutočňujúce VaV, Verejné výskumné inštitúcie, Vysoké školy, Podnikatelia podľa §2 ods. 2a Obchodného zákonníka, Občianske združenia, neziskové organizácie a záujmové združenia právnických osôb, ktoré však nemôžu byť založené ústredným orgánom štátnej správy.

Predpokladané zverejnenie výzvy sa predpokladá na prelome marca a apríla 2023.

Aktuálne informácie a zverejnenie výzvy nájdete na uvedenej webovej stránke TU

 

Podobné články

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

30. novembra 2022

Udržovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti krajín Európskej únie v energetickom sektore je jednou z najintenzívnejších tém v súčasnosti. Práve posilnením konkurencieschopnosti v oblasti čistých energií by malo...

Naši kolegovia na Smart City Expo World Congress

Naši kolegovia na Smart City Expo World Congress

30. novembra 2022

Toto podujatie s dlhoročnou tradíciou patrí k najväčším svojho druhu na svete a vytvára platformu pre stretnutie vysokých predstaviteľov štátnej správy, súkromného sektora a akademikov,...

Čo nám priniesla konferencia „Prechod Slovenska na inteligentnú a udržateľnú mobilitu"?

Čo nám priniesla konferencia „Prechod Slovenska na inteligentnú a udržateľnú mobilitu"?

14. novembra 2022

Smart riešenia v oblasti mobility, testovacie centrá, spoločenská akceptácia, dostupné finančné nástroje ale aj existujúce unikátne zahraničné alebo slovenské projekty. Množstvo spíkrov či už politicky...