V stredu 8.3.2023 organizovala Výskumná a inovačná autorita (VAIA) webinár k výzve: Transformačné a inovačné konzorciá, na ktorom boli predstavení oprávnení žiadatelia, cieľ výzvy, podmienky oprávnenosti, spôsob hodnotenia projektov a ďalšie užitočné informácie. VAIA je útvar Úradu vlády zodpovedný za tvorbu a koordináciu výskumných a inovačných politík s cieľom transformovať Slovensko na ambicióznu a inovatívnu krajinu.

Výzva bude financovaná z Komponentu 9 v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Medzi oprávnených žiadateľov patrí Slovenská akadémia vied, Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy uskutočňujúce VaV, Verejné výskumné inštitúcie, Vysoké školy, Podnikatelia podľa §2 ods. 2a Obchodného zákonníka, Občianske združenia, neziskové organizácie a záujmové združenia právnických osôb, ktoré však nemôžu byť založené ústredným orgánom štátnej správy.

Predpokladané zverejnenie výzvy sa predpokladá na prelome marca a apríla 2023.

Aktuálne informácie a zverejnenie výzvy nájdete na uvedenej webovej stránke TU

 

Podobné články

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

15. decembra 2023

Rast udržateľnej mobility v Nitrianskom kraji. Nitriansky kraj prešiel vývojom z najproduktívnejšieho poľnohospodárskeho kraja na Slovensku na oblasť s rozmanitým zastúpením strojárskeho, chemického a automobilového priemyslu. Regionálny investor Jaguar...

Srdečne vás pozývame na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility na Transformačno-inovačné konzorciá

Srdečne vás pozývame na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility na Transformačno-inovačné konzorciá

31. júla 2023

Združenie driving.digital a Inteligentná mobilita Slovensko, Vás pozývajú na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility s cieľom spojiť výskumno-vývojové, výrobné a start-upové aktivity na...

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

30. novembra 2022

Udržovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti krajín Európskej únie v energetickom sektore je jednou z najintenzívnejších tém v súčasnosti. Práve posilnením konkurencieschopnosti v oblasti čistých energií by malo...