Združenie driving.digital a Inteligentná mobilita Slovensko, Vás pozývajú na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility s cieľom spojiť výskumno-vývojové, výrobné a start-upové aktivity na Slovensku v kontexte vyhlásenej výzvy POO na Transformačno-inovačné konzorciá pod záštitou pána Jaroslava Kmeťa, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.
 

Program:

10:00 Registrácia

10:20 Privítanie a úvodné príhovory (Št. tajomník a zástupca driving.digital)

10:30 Úloha TIK v stratégii pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu (zástupca IMS)

10.45 Kľúčové témy smartmobility vo výzve TIK (zástupca driving.digital)

11:00 Blok 1 - predstavenia TIK a diskusia *)

11:30 Prestávka na kávu a networking

12:00 Blok 2 - predstavenia TIK a diskusia *)

12:30 Prestávka na obed a networking

14:00 Záver

 

*Predstavenie TIK je dobrovoľné na základe záujmu, maximálny počet predstavení je ohraničené časovými možnosťami podujatia.

Občerstvenie zdarma, obed v reštaurácii si hradí účastník.

Miesto konania:

Streda 16. August 2023,
Hotel Ring – Slovakia Ring,
Orechová Potôň 800, 93002 Orechová Potôň

Registrácia na udalosť

Podobné články

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

15. decembra 2023

Rast udržateľnej mobility v Nitrianskom kraji. Nitriansky kraj prešiel vývojom z najproduktívnejšieho poľnohospodárskeho kraja na Slovensku na oblasť s rozmanitým zastúpením strojárskeho, chemického a automobilového priemyslu. Regionálny investor Jaguar...

Transformačné a inovačné konzorciá: WEBINÁR

Transformačné a inovačné konzorciá: WEBINÁR

14. marca 2023

V stredu 8.3.2023 organizovala Výskumná a inovačná autorita (VAIA) webinár k výzve: Transformačné a inovačné konzorciá, na ktorom boli predstavení oprávnení žiadatelia, cieľ výzvy, podmienky...

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

Energetická stratégia EÚ v oblasti čistých energii získava komplexnú správu

30. novembra 2022

Udržovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti krajín Európskej únie v energetickom sektore je jednou z najintenzívnejších tém v súčasnosti. Práve posilnením konkurencieschopnosti v oblasti čistých energií by malo...