Slovensko sa rozhodlo vykročiť vpred vo vývoji a výrobe batérií do elektromobilov. Po odhalení prvej inteligentnej batérie pre elektromobily od spoločnosti InoBat Auto bolo predstavené aj Národné batériové centrum.

Trendy vo svetovom automobilovom priemysle sa menia. Dnes sme svedkami veľkých štrukturálnych zmien spôsobených posunom dopytu od tradičných automobilov poháňaných spaľovacími motormi k elektrickým a hybridným vozidlám. Zo strany Európskej únie zasa prichádzajú nové iniciatívy smerujúce k dekarbonizácii, znižovaniu emisií v doprave a dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050. Jedným z riešení na dosiahnutie týchto cieľov je podpora vývoja a výroby batérií. To všetko si dobre uvedomujú aj slovenskí vedci. Práve z ich iniciatívy bolo koncom minulého roka predstavené Národné batériové centrum, ktorého cieľom je zabezpečenie efektívnejšej spolupráce a vytvorenie komplexnejšieho programu pre verejné a súkromné subjekty z oblasti výskumu a vývoja batérií.

Za vznikom centra stoja predstavitelia viacerých útvarov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinskej univerzity v Žiline, Zväzu automobilového priemyslu a Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.

"Spúšťame prípravu projektu Národného batériového centra, ktoré má ambíciu podporiť najperspektívnejšie súčasti hodnotového reťazca batériového priemyslu. Chceme sa zaradiť k najlepším hráčom v rámci európskeho priestoru," vyhlásil predseda Slovenskej akadémie vied, Pavol Šajgalík.

Centrum má podporiť vývoj a výrobu pokročilých batérií a bude sa orientovať na tri hlavné oblasti, kde slovenskí vedci vidia naše najväčšie šance na úspech.

Prvá oblasť sa bude venovať surovinám a využitiu nových materiálov na úrovni batériových článkov čím chcú dosiahnuť zlepšenie vlastností batérií. "Prioritnými témami budú výskum a vývoj nových materiálov pre elektródy lítiových batérií aj na báze síry, tuhých elektrolytov, ako aj nových batérií typu hliník-vzduch, batérií na báze iónov sodíka a železanov a zvýšenie výkonnosti a predĺženie životnosti batérií,", vysvetľuje Pavol Sovák, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Druhou oblasťou je manažment batériových systémov, kde sa vedci plánujú aj pri využití umelej inteligencie orientovať na vývoj nových systémov riadenia batérií či batériových senzorov a na nové techniky pri monitorovaní stavu batérie počas ich využívania s cieľom optimalizácie ich pracovného režimu. Poslednou, no nie menej dôležitou oblasťou, je vývoj recyklačného procesu najviac využívaných lítiových batérií a návrhy riešení znovu využitia batérií.

„Cieľom projektu Národného batériového centra je nielen spoločne pracovať na vývoji technológií, ale tiež zabezpečiť ich transfer do reálneho priemyslu. V rámci tohto verejno-súkromného partnerstva sa chceme zamerať na praktické testovanie a validáciu nových technológií s priemyselnými partnermi, hovorí Patrik Križanský, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.

Projekt SIMBA

Začiatkom roka sa Ústav anorganickej chémie SAV stal partnerom európskeho projektu SIMBA (Sodium-Ion and sodium Metal BAtteries for efficient and sustainable next-generation energy storage), ktorý si dáva za cieľ vývoj nových batérií postavených na báze sodíka. Jedná sa o inovatívny spôsob uskladňovania elektrickej energie získanej z obnoviteľných zdrojov ako je slnko a vietor. Slovenský výskum tak prispeje k vývoju batérií novej generácie, ktoré budú na jednej strane vysokovýkonné, bezpečné, udržateľné a na tej druhej cenovo dostupné.

„Projekt SIMBA je silným podporným projektom Národného batériového centra. Reagujeme v ňom aj na jednu z podmienok výzvy, ktorou bolo vyvinutie batérie s využitím zdrojov dostupných v Európe a práve sodík je tým prvkom, v ktorom vidíme budúcnosť,“ informoval predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

„Spolu s kolegami z Nemecka a zo Švédska vyvíjame anódy na báze keramických materiálov a tvrdého uhlíka. Zároveň budeme skúmať a charakterizovať vznikajúce fázy, ktoré znižujú účinnosť a degradujú životnosť batérií, aby sme ju predĺžili a tiež navýšili počet nabíjacích cyklov,“ vysvetlil Zoltán Lenčéš z Ústavu anorganickej chémie SAV.

Projekt bol podporený v rámci programu HORIZONT 2020 sumou 7,3 milióna eur a slovenskí vedci na ňom budú spolupracovať s vedeckými inštitúciami a spoločnostiam z Francúzska, Holandska, Nórska, Švédska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a Ukrajiny.

InoBat Auto predstavil prvú slovenskú batériu pre elektromobily

Slovenská spoločnosť InoBat Auto je ďalším príkladom toho, že s výskumom, vývojom a výrobou batérií to na Slovensku myslíme vážne. Za rozhodnutím spoločnosti investovať na našom území bolo práve silné postavenie strednej a východnej Európy v automobilovom, petrochemickom a energetickom sektore. Spoločnosť sa vo svojom podnikaní chce sústrediť sa na tri oblasti – elektromobilitu, skladovanie energie a alternatívne palivá.

Podľa slov Mariána Bočeka, predsedu predstavenstva InoBat Auto, „Investícia InoBat Auto má potenciál byť výrazným prínosom pre výskum na Slovensku. Vznik R&D centra bude kľúčový aj pre automobilky pôsobiace u nás a udržanie ich zamestnanosti“.

V prvej fáze plánujú preinvestovať 100 miliónov eur do vybudovania výskumno-vývojového centra a pilotnej výrobnej linky na západnom Slovensku vo Voderadoch. Ide o prvé R&D centrum na svete poháňané umelou inteligenciou. Druhá fáza sa zameria na veľkokapacitnú výrobu batériových článkov v objeme produkcie 10 GWh ročne, ktorá sa má zrealizovať do roku 2025 a bude pravdepodobne umiestnená na východnom Slovensku.

Spoločnosť InoBat Auto už má za sebou svoje prvé výsledky, keď v októbri minulého roka predstavila na konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2020 svoju prvú inteligentnú batériu pre elektrické automobily, ktorá dokáže zvýšiť prevádzkový dosah elektrických vozidiel takmer o 20 %.  Podľa slov spoločnosti, vznikla batéria novým výrobným procesom kombinujúcim umelú inteligenciu s takzvaným High Throughput Process (HTP) a je prelomová z dôvodu nižšej závislosti od kobaltu. „Som rád, že môžem s hrdosťou svetu predstaviť prvý inteligentný batériový článok. InoBat Auto je svetovým lídrom v tejto oblasti a naša vízia vytvoriť najlepšie batérie prispôsobené tak, aby vyhovovali najvyšším potrebám výkonu, bezpečnosti a nákladov na elektrické vozidlá, je dnes realitou,“ tvrdí CEO InoBat Auto, Marián Boček. Firma oznámila, že výroba prvých lítium-iónových batériových článkov bude spustená už v tomto roku.

Do roku 2024 plánuje spoločnosť vyrobiť 240 000 kusov batérií pre elektrické autá, pričom celková investícia podobného plánu by sa mohla vyšplhať až na 1 miliardu eur, zároveň by mohla takáto výrobná kapacita vytvoriť až 1 500 nových pracovných miest.

Zdroj: SAV, InoBat Auto

Podobné články

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

Septembrové stretnutie k udržateľnej mobilite v Nitrianskom kraji

15. decembra 2023

Rast udržateľnej mobility v Nitrianskom kraji. Nitriansky kraj prešiel vývojom z najproduktívnejšieho poľnohospodárskeho kraja na Slovensku na oblasť s rozmanitým zastúpením strojárskeho, chemického a automobilového priemyslu. Regionálny investor Jaguar...

Srdečne vás pozývame na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility na Transformačno-inovačné konzorciá

Srdečne vás pozývame na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility na Transformačno-inovačné konzorciá

31. júla 2023

Združenie driving.digital a Inteligentná mobilita Slovensko, Vás pozývajú na verejnú konzultáciu a matchmaking v oblasti inteligentnej mobility s cieľom spojiť výskumno-vývojové, výrobné a start-upové aktivity na...

Transformačné a inovačné konzorciá: WEBINÁR

Transformačné a inovačné konzorciá: WEBINÁR

14. marca 2023

V stredu 8.3.2023 organizovala Výskumná a inovačná autorita (VAIA) webinár k výzve: Transformačné a inovačné konzorciá, na ktorom boli predstavení oprávnení žiadatelia, cieľ výzvy, podmienky...